REKLAMA

Kujawy Zachodnie – ludzie i wydarzenia


Wrzesień

Data: 01 września 2010 autor: Edmund Mikołajczak

1

1901 ? w Ośniszczewku urodził się Bolesław Filipiak, kardynał, dziekan Roty Rzymskiej. Zmarł w 1979 r. w Rzymie.

1953 ? powstało Powiatowe Archiwum Państwowe w Inowrocławiu.

1984 ? odsłonięto pomnik Obrońców Inowrocławia.

1987 ? zmarł Roman Maresz (ur. 1908), długoletni dyrektor HSG ?Irena? w Inowrocławiu.

1990 ? zmarł ks. płk Tadeusz Błoński (ur. 1933), salwatorianin, kapelan kościoła garnizonowego w Inowrocławiu.

 

2

1989 ? w I LO im. Jana Kasprowicza miał miejsce zjazd najstarszych wychowanków szkoły.

 

3

1883 ? powstała cukrownia w Tucznie.

1963 ? zmarła Magdalena Kopeć z domu Zabierzańska (ur. 1909), nauczycielka wychowania fizycznego w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim, Państwowym Liceum Pedagogicznym oraz II Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. W czasie wojny należała do Armii Krajowej oraz prowadziła tajne nauczanie na terenie GG.

1967 ? Prymas Polski Stefan Wyszyński dokonał uroczystej koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej w Pieraniu.

2010 ? w Toruniu zmarł Ryszard Skowroński (ur. 1935 w Gniewkowie), bibliotekarz, działacz kulturalny i sportowy. Był Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Gniewkowo.

 

4

1431 ? Inowrocław zajęty został przez wojska krzyżackie. Miasto uległo zniszczeniu. Kilkudziesięciu mieszczan dostało się do niewoli w charakterze zakładników.

1900 ? urodził się Konstanty Sawicz, dr med., laryngolog. Przez ponad 20 lat pracował w uzdrowisku i szpitalu inowrocławskim.

1929 ? w Solankach otwarty został Zakład Przyrodoleczniczy.

1947 ? dyrektorem Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu został Witold Kocikowski (1913-2006), muzyk, wokalista, dyrygent, pedagog, współzałożyciel Amatorskiego Zespołu Pieśni i Tańca ?Kujawy?, organizator życia muzycznego.

1966 ? podczas rozgrywanych w Budapeszcie VIII Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce złoty medal w sztafecie 4 x 400 m zdobyła reprezentacja Polski, w której biegł inowrocławianin Edmund Borowski.

 

5

1431 ? w efekcie najazdu krzyżackiego spłonęła inowrocławska wieża ratuszowa.

1966 ? zmarł Izydor Sobecki (ur. 1910), znany lekarz inowrocławski. Podczas okupacji niósł pomoc medyczną uwięzionym na Błoniach, za co sam dostał się do hitlerowskich więzień i obozu koncentracyjnego.

1989 ? zmarł ks. kan. Józef Matuszak, długoletni proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Mątwach.

 

6

1898 ? urodził się Stanisław Cieślak, redaktor ?Dziennika Kujawskiego?, działacz społeczny. Zmarł w 1954 r. w Warszawie.

1905 ? w Gnieźnie zmarł ks. Józef Kalasanty Stagraczyński (ur. 1840), proboszcz w Szydłowicach, publicysta, pisarz i kaznodzieja ludowy.

1962 ? na ścianie domu stojącego w miejscu dawnej kamienicy Hoyerów odsłonięto tablicę upamiętniającą Henryka Fryderyka Hoyera (1834 ? 1907) i jego główne dzieło, wydaną przed stu laty ?Histologię ciała ludzkiego?.

1968 ? zainaugurowane zostały obchody 700-lecia Gniewkowa.

 

7

1918 ? urodził się Maksymilian Łożyński, w czasie okupacji drużynowy Szarych Szeregów w Inowrocławiu. Zginął w 1944 r. w Żabikowie.

1939 ? wojska niemieckie wkroczyły do Gniewkowa.

1944 ? podczas walk na Czerniakowie w Warszawie zginął ppor. Wiesław Knast (ur. 1922), syn Stefana, księgarza inowrocławskiego. Był trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Spoczywa na Powązkach.

1950 ? w Gdańsku urodził się Andrzej Ryszard Rozpłochowski, w latach 1980 ? 1981 przewodniczący NSZZ ?Solidarność? w hucie ?Katowice?, jeden z najbardziej radykalnych działaczy w tamtym czasie. W latach 60. mieszkał i uczył się w Inowrocławiu.

1964 ? zmarł Franciszek Benedykciński (ur. 1882), właściciel znanego w Inowrocławiu zakładu rzeźnicko ? wędliniarskiego, działacz społeczny.

 

8

1879 ? w Inowrocławiu urodził się Bronisław Niklewski, fizjolog roślin, profesor Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, autor 137 publikacji, m.in. pierwszego polskiego podręcznika fizjologii roślin. Zmarł w 1961 r. w Poznaniu.

1939 ? wojska niemieckie wkroczyły do Inowrocławia, przełamując kilka punktów oporu zorganizowanych przez miejscowych harcerzy.

 

9

1409 ? starosta inowrocławski Borowiec rozpoczął działania zbrojne przeciwko Krzyżakom.

1881 ? Solanki przeszły na własność miasta.

1939 ? Niemcy zajęli Pakość i Kruszwicę, w Inowrocławiu spalili dom Teofila Reszki, miejsce urodzin Henryka Fryderyka Hoyera.

1980 ? zmarł Stanisław Łuczak (ur. 1912), znany inowrocławski grafik i malarz. W swej twórczości wiernie oddał piękno pejzażu kujawskiego.

1982 ? rozpoczęły się obchody 800-lecia kościoła Imienia NMP.

 

10

1897 ? urodził się Mikołaj Czyściecki, prawnik, po II wojnie światowej naczelnik, a potem prezes inowrocławskiego sądu. Zmarł w 1968 r.

1984 ? 16-letni Wojciech Kowalski z Goplanii Inowrocław został mistrzem Polski seniorów w tenisie ziemnym.

 

11

1933 ? zmarł Jan Wybrański (ur. 1862), założyciel znanej firmy piekarniczej w Inowrocławiu.

1952 ? zmarła dr Sabina Mittendorf ? Sawiczowa (ur. 1905), laryngolog. Była ordynatorem Oddziału Laryngologicznego w Szpitalu Miejskim oraz kierowała inhalatorium w inowrocławskim uzdrowisku.

 

12

1907 ? zmarł dr Teodor Rakowski (ur. 1836), znany lekarz, społecznik inowrocławski, współzałożyciel Banku Ludowego, organizator czytelni ludowych w powiecie inowrocławskim, działacz Towarzystwa Śpiewu, długoletni radny miejski.

1977 ? inowrocławianin Andrzej Rakoczy (1947 ? 1990) zdobył I miejsce w lotnictwie myśliwskim i myśliwsko ? bombowym na  IV Centralnych Taktyczno ? Bojowych Zawodach Rozpoznania Powietrznego Sił Zbrojnych PRL.

 

13

1939 ? wojskowe władze niemieckie minowały inż. Mariana Hozakowskiego (1891 ? 1962) burmistrzem Inowrocławia. Pełnił tę funkcję do 16 września. Przyczynił się prawdopodobnie do uratowania kościoła pw. Zwiastowania NMP. Inż. Hozakowski był długoletnim dyrektorem Szkoły Rolniczej w Inowrocławiu.

1985 ? Przewodniczący Rady Państwa prof. Henryk Jabłoński odznaczył Inowrocław Krzyżem Komandorskim OOP.

 

14

1944 ? zginęła Czesława z Tokarskich Reichertowa, łączniczka w powstaniu warszawskim, odznaczona Krzyżem Walecznych za udział w ruchu oporu. Pochodziła z Inowrocławia.

 

15

1883 ? w Inowrocławiu urodził się Julius Pinschewer, znany reżyser filmowy narodowości żydowskiej. Zmarł w 1961 r. w Bernie.

1939 ? w Inowrocławiu hitlerowcy rozstrzelali dra Leopolda Levy?ego (ur. 1870), prawnika, przemysłowca, działacza społecznego i politycznego narodowości żydowskiej. W latach 1907 ? 1918 Levy był przewodniczącym Rady Miejskiej w Inowrocławiu. Był też mistrzem ceremonii tutejszej loży masońskiej.

1940 ? do dyspozycji inowrocławskiej placówki Gestapo oddany został obóz na Błoniach, zwany oficjalnie w różnych okresach obozem przejściowym, więzieniem policyjnym i wychowawczym obozem pracy ? miejsce kaźni i cierpienia kilkunastu tysięcy ludzi.

1962 ? zmarł Jan Chwalisz (ur. 1896), urzędnik państwowy, działacz rolniczy i spółdzielczy. Udzielał się m.in. w Spółdzielni Mieszkaniowej ?Zagroda? w Inowrocławiu.

1967 ? założony został Nadgoplański Park Tysiąclecia.

1977 ? zakończona została budowa Zakładów Przemysłu Odzieżowego ?Modus? w Inowrocławiu.

 

16

1929 ? w Inowrocławiu zmarł Stanisław Brzeski (ur. 1870), ziemianin z Cieślina, prezes Kółka Rolniczego w Inowrocławiu, długoletni sekretarz i prezes Towarzystwa Rolniczego Inowrocławsko ? Strzeleńskiego.

 

17

1893 ? ukazał się pierwszy numer ?Dziennika Kujawskiego?.

1906 ? Marian Kasprzak z I Szkoły Miejskiej dał początek strajkowi szkolnemu w Inowrocławiu.

1977 ? inauguracja pierwszych ?Dni Inowrocławia?.

 

18

1565 ? na tzw. synodzie w Liszkowie bracia czescy i kalwini podpisali akt wspólnego wyznania wiary.

1900 ? w Łąkocinie urodziła się Aniela Dietl z domu Znaniecka, ziemianka, działaczka charytatywna, nauczycielka.

1934 ? w Grudziądzu zmarł dr Józef Ulatowski (ur. 1860 we wsi Sukowy), chemik, dziennikarz, działacz społeczny. Był redaktorem ?Dziennika Kujawskiego? i ?Gazety Grudziądzkiej?.

 

19

1731 ? w dziejach kościoła w Pieraniu czytamy, że tego dnia w obecności o. Tomasza z klasztoru franciszkańskiego w Inowrocławiu, lampa przed cudownym obrazem Matki Boskiej Pierańskiej zapaliła się sama.

1937 ? biskup Antoni Laubitz poświęcił wzniesioną u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i dzisiejszej Laubitza figurę Najświętszej Maryi Panny, dzieło rzeźbiarza bydgoskiego Piotra Trieblera.

 

20

1658 ? król Jan Kazimierz zezwolił mieszczanom inowrocławskim na przęjecie majątku po Żydach wygnanych z miasta za współpracę ze Szwedami.

1981 ? w Parchaniu odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt w tej wsi gen. Władysława Sikorskiego.

1984 ? drużynowe mistrzostwo Polski juniorów w tenisie ziemnym zdobyła reprezentacja ?Goplanii? Inowrocław, przygotowana przez Jerzego Gumułę.

 

21

1939 ? komisarycznym nadburmistrzem okupowanego Inowrocławia został Hans Hübenett, poseł  do Reichstagu.

 

22

1904 ? decyzją Rady Miejskiej Inowrocław został przechrzczony na ?Hohensalza?.

1907 ? w Giżewie urodził się Zbigniew Józef Przybyszewski, komandor porucznik, dowódca baterii ?cyplowej? na Helu, która od 1 września do 2 października odpierała ataki niemieckie, po wojnie zastępca szefa Wydziału Marynarki Wojennej przy Sztabie Generalnym WP. W 1952 r. został niesłusznie oskarżony i stracony, w 1956 r. zrehabilitowany.

1981 ? zmarła Krystyna Ziemska (ur. 1913), nauczycielka geografii w I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

 

23

1849 ? w Strzelnie zmarł ks. Andrzej Kinaszewski (ur. 1801), dziekan i proboszcz kruszwicki, wcześniej rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

1864 ? w Strzelnie urodził się Józefat Kornaszewski, mistrz garncarski, właściciel największej na Kujawach inowrocławskich fabryki pieców glinkowych. Był aktywnym członkiem Rady Miejskiej i radcą Magistratu. Zmarł w 1933 r. w Inowrocławiu.

 

24

1884 ? w Inowrocławiu rozpoczęto budowę państwowej kopalni soli ?Kronprinz?.

1933 ? prezydent Apolinary Jankowski dokonał otwarcia lotniska w Inowrocławiu.

1944 ? w Żabikowie zamordowani zostali: komendant inowrocławskiego ?roju? Szarych Szeregów ? Władysław Marciniak oraz drużynowi ? Czesław Głodek i Maksymilian Łożyński.

1959 ? w Poznaniu zmarł ks. Franciszek Marlewski (ur. 1893), wikariusz generalny poznański, autor licznych prac o tematyce teologicznej i społecznej. W latach dwudziestych uczył religii i języków obcych w inowrocławskich gimnazjach. Był założycielem i moderator Sodalicji Mariańskiej w Gimnazjum Marii Konopnickiej.

 

25

1931 ? w Berlinie zmarł Ulryk von Wilamowitz ? Moellendorff (ur. 1848 w Markowicach), światowej sławy filolog klasyczny, profesor uniwersytetów w Greifwaldzie, Getyndze i Berlinie, znawca literatury greckiej. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Jego grób znajduje się w lesie koło Wymysłowic.

2008 ? nad inowrocławskim lotniskiem przeszła gwałtowna burza. Wichura zerwała dach hangaru, zniszczonych zostało 9 szybowców i samolot.

 

26

1915 ? zmarł Gustaw Wilhelm Treinies (ur. w 1865), w latach 1900 ? 1915 burmistrz Inowrocławia.

1936 ? zmarł Oskar Wojciech Anderlik (ur. 1870), muzyk, pedagog. Prowadził własne konserwatorium w Inowrocławiu. Był pierwszym nauczycielem Ireny Dubiskiej.

 

27

1331 ? w pobliżu wsi Płowce Władysław Łokietek pokonał wracające z łupami wojska krzyżackie.

1422 ? na mocy traktatu melneńskiego do Polski powróciły m.in. dwie wsie kujawskie – Orłowo i Murzynno.

1816 ? Prusacy zlikwidowali szkołę prowadzoną przez ojców reformatów w Pakości.

1933 ? w Inowrocławiu urodził się Michał Misiorny, znany pisarz i publicysta. Zmarł w 2005 r. w Warszawie.

 

28

1882 ? oddany został do eksploatacji cały szlak wodny od mostu w Kruszwicy do Kanału Bydgoskiego (89,4 km).

1967 ? w Londynie zmarł Leon Surzyński (ur. 1891), lekarz i działacz społeczno ? polityczny, w latach 1935 ? 1938 wicemarszałek Sejmu RP. Był prezesem Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego. Od 1939 r. przebywał poza krajem, będąc m.in. prezesem Związku Lekarzy Polskich w Anglii. Był synem Piotra, znanego organisty inowrocławskiego.

 

29

1944 ? w czasie walk powstańczych na Żoliborzu zginął Jędruś Szwajkert (ur. 1933), najmłodszy uczestnik powstania, członek zgrupowania ?Zawiszaków?. Pochodził z Inowrocławia.

1970 ? zmarł Karol Grande (ur. 1883), długoletni nauczyciel języka niemieckiego, łaciny i greki w Gimnazjum Jana Kasprowicza.

1983 ? zmarł Lucjan Słowik (ur. 1910), długoletni inspektor szkolny (1950 ? 1972) i działacz partyjny w Inowrocławiu. Przez jedną kadencję był posłem na Sejm PRL.

 

30

1906 ? w Inowrocławiu doszło do wielkiego wiecu pod hasłem walki o język polski w nauce religii.

1930 ? otwarte zostało Sanatorium Ubezpieczalni Krajowej w Inowrocławiu.

1936 ? w Parchaniu zawarty został związek małżeński między Zofią Wandą Sikorską, córką generała, i por. Stanisławem Leśniowskim.
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:
404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/106232612795666801638/album/wrzesien2011?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

Zostaw odpowiedź

 

  • O stronie

    Serwis KujawyZachodnie.pl to miejsce dla wszystkich, którzy kochają Kujawy i dla tych, którzy pojawili się tu przypadkiem. Piszemy o ludziach i wydarzeniach, które z jakiegoś powodu wpisały się w historię regionu lub mają znaczenie dla ludzi żyjących współcześnie. Zawsze staramy się, aby zamieszczane materiały były dawką pozytywnej energii do działania. Pisząc o rzeczach trudnych pokazujemy, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić.

    Statystyka: Wpisów: 127, Komentarzy: 8

  • Reklama

  • Losowy film

    Oops, something went wrong.
  • Facebook Like Box↑ Do góry