REKLAMA

Kujawy Zachodnie – ludzie i wydarzenia


Położenie geograficzne Kujaw, geologia, klimat

Data: 27 stycznia 2011 autor: Tomasz Sibora

Stolica Kujaw Zachodnich ? Inowrocław to miasto o współrzędnych geograficznych centrum: 52°40′ szerokości geograficznej północnej i 18°16′ długości geograficznej wschodniej, usytuowane na Równinie Inowrocławskiej, subregionie Wysoczyzny Kujawskiej, położonej około 90 m. nad poziomem morza.Centrum miasta rozlokowane jest na podziemnym wyniesieniu utworzonym przez liczący 6 tys. m. wysad solny, który wypiętrzył wzgórze osiągające maksymalną wysokość 109 m. n.p.m. Peryferyjne dzielnice miasta położone są na terenie o przeciętnej wysokości 85 ? 95 m. n.p.m. Rolniczy krajobraz okolic Inowrocławia cechuje monotonia urozmaicona szerokimi płytkimi dolinami z niewielkimi zastoiskami i ciekami wodnymi o łagodnych zboczach z rzadka porośniętych śródpolnymi remizami.
Najgłębszą z przecinających Równinę dolin wypełniają wody największego kujawskiego jeziora Gopła (dł. 25 km, szer. 2,5 km, gł. 16,6 m.) i przepływającej przez nie rzeki Noteć. Na terenie miasta Inowrocławia, poza kilkoma stawami, brak jest większych naturalnych zbiorników. Od południa jedynie odcinek granicy miejskiej Inowrocławia opiera się o uregulowaną wschodnią odnogę Noteci, w czasach staropolskich zwanej Mątwą, rozlewającej się w dalszym swym biegu w Jezioro Pakoskie.
Lasy pokrywają zaledwie 10 % powierzchni Kujaw Zachodnich. Przeważają sosnowe monokultury z enklawami lasów mieszanych, dębowych, bukowych, grabowych i świerkowych. W rejonie Inowrocławia przebiega wschodnia granica zasięgu jawora i brekini. Do charakterystycznych roślin regionu zaliczają się: róża kujawska, kujawska odmiana turzycy oraz słonorośle ? soliród zielony, świbka morska, komonica, porastające gleby zasolone wodami nadzłożowymi wtórnie przemysłowymi.
Klimat w rejonie Inowrocławia jest łagodny, ze stosunkowo wysoką średnią roczną temperaturą powietrza (8,2°C), dużą ilością dni słonecznych, opadami kształtującymi się na poniżej średniej krajowej (428 mm) i słabymi wiatrami, przeważnie z kierunków zachodnich. Przeważają wiatry o małych prędkościach 2-3 i 10 ? 15 m./sek. W klimacie Kujaw przeważają cechy klimatu morskiego i kontynentalnego. Zimy bywają łagodne, z małą krótkotrwałą pokrywą śnieżną. Najcieplejsze dni, z temperaturami przekraczającymi 25°C występują od czerwca do sierpnia. Średnioroczna liczba dni pochmurnych oceniana jest w Inowrocławiu na 114 (w Polsce średnio 130 ? 180). Ogólnie klimat Kujaw Zachodnich charakteryzuje się stosunkowo dużą liczbą dni pogodnych, usłonecznionych, bezwietrznych, z małą ilością opadów.
Kujawy Zachodnie położone są w strefie występowania ziem bardzo urodzajnych. Morenowe gliny w większości pokrywają czarne ziemie zaliczane do II i III klasy bonitacyjnej. Drugim bogactwem są złoża soli kamiennej, występujące w wysadach w Inowrocławiu, pobliskiej Górze i nieco dalej położonym Padniewie. Złoże powstało w procesie cyklicznego parowania morza cechsztyńskiego 225 ? 210 mln lat temu. Skutkiem ruchów tektonicznych, siłą halokinezy, sól wyciśnięta w górę utworzyła wysad wysokości 5500- 6000 m. Pod centrum Inowrocławia, usytuowanym na powstałym wzgórzu sól zalega na głębokości 120 ? 180 m. Nakrywająca wysad czapa gipsowo-anhydrytowo-iłowa leży kilka metrów poniżej poziomu gruntu. Na wysad składają się starsze i młodsze sole cechsztyńskie, chlorkowe oraz magnezowo-potasowe o barwach szarych, miodowych, pomarańczowych i czerwonych, przerastane żyłami anhydrytów i iłów. Wysadowi solnemu towarzyszą złoża pirytów i węgli brunatnych. Ważnym minerałem wykorzystywanym przez kujawiaków są również pokłady kamienia wapiennego, którego największe złoża znajdują się i są wydobywane w oddalonym kilkanaście kilometrów na zachód od Inowrocławia Piechcinie. Wszystkie bogactwa naturalne Kujaw: sól, kamień wapienny i urodzajna ziemia, miały i po dziś mają ogromny wpływ na rozwój gospodarczy całych Kujaw Zachodnich.

Zostaw odpowiedź

 

  • O stronie

    Serwis KujawyZachodnie.pl to miejsce dla wszystkich, którzy kochają Kujawy i dla tych, którzy pojawili się tu przypadkiem. Piszemy o ludziach i wydarzeniach, które z jakiegoś powodu wpisały się w historię regionu lub mają znaczenie dla ludzi żyjących współcześnie. Zawsze staramy się, aby zamieszczane materiały były dawką pozytywnej energii do działania. Pisząc o rzeczach trudnych pokazujemy, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić.

    Statystyka: Wpisów: 127, Komentarzy: 8

  • Reklama

  • Losowy film

    Oops, something went wrong.
  • Facebook Like Box↑ Do góry