REKLAMA

Kujawy Zachodnie – ludzie i wydarzenia


Luty

Data: 01 lutego 2011 autor: Edmund Mikołajczak

1

1881 ? zmarł Adam Ignacy Budziński (ur. 1813), powstaniec 1848 r. i 1863 r., długoletni radny miejski i współorganizator Banku Ludowego.

1945 ? kierowniczką Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu została Maria Stempowa (1905-1991), która przez blisko 25 lat prowadziła tę placówkę, nadając jej wzorcowy charakter.

 

2

1878 ? urodziła się Justyna z Trzcińskich Wichlińska, znana działaczka społeczna i narodowa z Tuczna, założycielka ?Bursy Ziemi Kujawskiej? w Inowrocławiu (1920). Zmarła w Warszawie w 1964 r.

1946 ? w Gnieźnie zmarł ks. kan. Edward van Blericq (ur. 1895), wikariusz generalny gnieźnieński, w latach 1941 ? 1945 duszpasterz i organizator życia religijnego w Inowrocławiu.

1970 ? w Szczecinie zmarł dr Józef Krzymiński jr (ur. 1895), lekarz w Bydgoszczy i Szczecinie, uczestnik powstania wielkopolskiego w Inowrocławiu, wojny polsko ? bolszewickiej i powstania warszawskiego.

 

3

1887 ? w Inowrocławiu urodził się Kazimierz Greger, kupiec i fotograf, od 1910 r. właściciel znanego w Poznaniu składu aparatów fotograficznych, redaktor ?Wiadomości Fotograficznych?. Zmarł w 1967 r. w Warszawie.

 

4

1881 ? w Inowrocławiu urodził się Jan Roman Królak, kierownik Drukarni ?Dziennika Kujawskiego? (1910 ? 1922), aktywny działacz Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?. Zmarł w 1936 r. w Poznaniu.

1951 ? w Inowrocławiu urodził się Andrzej Brończyk, piłkarz, wychowanek Goplanii, długoletni bramkarz w zespole Zawiszy, reprezentant Polski. Zmarł w 2000 r. w Bydgoszczy.

 

5

1843 ? urodził się August Rincklake, architekt niemiecki, projektant kościoła pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. Zmarł w 1915 r. w Berlinie.

1980 ? na trasie z centrum Inowrocławia do Mątew oddany został do użytku nowy wiadukt nad magistralą węglową.

 

6

1565 ? zmarł Andrzej Kościelecki herbu Ogończyk (ur. 1522), magnat blisko związany z dworem królewskim, kasztelan i wojewoda inowrocławski, przeciwnik ruchu egzekucyjnego.

 

7

1879 ? Paul Dierich (1834 ? 1894) objął stanowisko burmistrza Inowrocławia, które piastował do śmierci.

1919 ? w Inowrocławiu powstał 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich.

1925 ? w Poznaniu zmarł ks. Józef Kurzawski (ur. 1870), długoletni proboszcz w Pakości, działacz narodowy, powstaniec wielkopolski. Był posłem do Parlamentu Rzeszy Niemieckiej i posłem na Sejm II Rzeczypospolitej.

1984 ? zamordowany został Piotr Bartoszcze ze Sławęcina, działacz ?Solidarności? Rolników Indywidualnych na Kujawach.

 

8

1987 ? w Inowrocławiu zmarła Bronisława Wajs zwana ?Papusza? (ur. 1908), ludowa poetka cygańska.

 

9

1359 ? Kazimierz Wielki nadał Pakości prawa miejskie.

1685 ? zmarł Zygmunt Działyński herbu Ogończyk, w latach 1650 ? 1660 starosta inowrocławski, fundator Kalwarii w Pakości.

1917 ? przy dzisiejszej ul. Zapadłe nastąpiło osunięcie się około 2000 m3 ziemi i powstało głębokie, wypełnione wodą zapadlisko zwane potocznie ?Zarwane?.

1935 ? rozpoczął się strajk 180 robotników z huty szklanej Henryka Podkomorskiego w Inowrocławiu (obecnej HSG ?Irena?).

 

10

1321 ? w kościele św. Mikołaja ogłoszony został wyrok w procesie polsko ? krzyżackim. Zakon skazany został  na zwrot Pomorza Gdańskiego i odszkodowanie pieniężne.

1865 ? zmarł Tadeusz Wolański herbu Przyjaciel (ur. 1785), starosta inowrocławski, starożytnik i kolekcjoner. Wszystkie swoje zbiory przekazał instytucjom kulturalnym i naukowym.

1945 ? ukazał się pierwszy numer ?Nowin Inowrocławskich?, których redaktorem był satyryk Józef Prutkowski (1915 ? 1981).

 

11

1867 ? urodził się Kazimierz Przyłuski, znany budowniczy inowrocławski. Wzniósł m.in. kościół pw. Zwiastowania NMP, hotel ?Bast?, Bank Ludowy, liczne kamienice. Zmarł w 1939 r. w Krakowie.

1986 ? w Bydgoszczy zmarł Kazimierz Borucki ? Rola (ur. 1898), konserwator dzieł sztuki, muzeolog, artysta ? malarz. Pochodził z Inowrocławia.

 

12

1926 ? w Poznaniu zmarł dr Wacław Dionizy Swiniarski (ur. 1870), sędzia Najwyższego Trybunału Administracyjnego w Warszawie. W latach 1906 ? 1918 prowadził w Inowrocławiu biuro adwokackie, dając się poznać jako odważny obrońca Polaków.

 

13

1362 ? książę Władysław Biały potwierdził zamianę Ściborza na Złotniki dokonaną między wojewodą Mościcem a jego bratankami.

1916 ? w Pakości powstała pierwsza drużyna harcerska, nosząca imię Piasta.

 

14

1874 ? w Popowie koło Kruszwicy urodził się Edward Trzciński, dr nauk politycznych, poseł  do parlamentu niemieckiego, działacz gospodarczy i narodowy. Zmarł w 1948 r. w Inowrocławiu.

1968 ? zmarł dr Józef Torliński (ur. 1911), znany inowrocławski lekarz ? laryngolog.

1984 ? zmarł Józef Aleksandrowicz (ur. 1909 jako Jazep Najdziuk), dyrektor Drukarni ZW CRS w Inowrocławiu, regionalista i działacz kulturalny, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia, autor licznych prac popularyzujących dzieje regionu kujawskiego. Był autorem pierwszego podręcznika do historii Białorusi.

 

15

1930 ? Prymas August Hlond erygował parafię Opatrzności Bożej w Mątwach.

1936 ? ?Dziennik Kujawski? doniósł o odznaczeniu Orderem Polonia Restituta znanego pilota Kazimierza Burzyńskiego (ur. 1897 r. w Chełmcach), który zginął w 1944 r. w katastrofie lotniczej pod Montrealem.

2010 ? zmarła Mirosława Cieśnik (ur. 1955 w Wągrowcu), nauczycielka muzyki, autorka publikacji na temat historii życia muzycznego na Kujawach.

2010 ? w Inowrocławiu zmarł Alojzy Nowicki (ur. 1921), harcerz Szarych Szeregów, współzałożyciel Klubu Żołnierzy b. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej, dokumentalista kujawskich tradycji niepodległościowych.

 

16

1895 ? zmarł ks. kan. Witalis Maryański, kapelan arcybiskupa Mieczysława Ledóchowskiego. Pochodził z Gniewkowa.

1904 ? urodził się Kazimierz Zygmunt Świtek, czołowy bokser inowrocławski lat dwudziestych. W 1924 r. zdobył mistrzostwo Polski w wadze lekkiej. W 1975 r. wyemigrował do Berlina Zachodniego.

 

17

1862 ? urodził się Wincenty Wąsowicz, farmaceuta, właściciel apteki ?Pod Orłem?, zniszczonej w 1939 r., działacz społeczny, pierwszy polski dyrektor warzelni soli przy ul. Pakoskiej. Zmarł w 1923 r.

1956 ? utworzony został inowrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, które jest wydawcą periodyku ?Ziemia Kujawska?.

 

18

1263 ? jeden z komturów krzyżackich (prawdopodobnie z Nieszawy) obiegł Inowrocław, wymuszając złożenie okupu w wysokości 48 grzywien.

1904 ? urodził się Kazimierz Pietrzak, znany introligator inowrocławski. Zmarł w 1987 r. w Inowrocławiu.

 

19

1863 ? gen. Ludwik Mierosławski poniósł porażkę w bitwie pod Krzywosądzą.

1977 ? w Inowrocławiu zmarł Feliks Ustasiak (ur. 1891), drukarz i księgarz. W latach 1931 ? 1935 drukował ?Dziennik Kujawski?.

 

20

1872 ? urodził się Marian Kompf, mistrz introligatorski, pierwszy polski introligator w Inowrocławiu. Zmarł 1933 r. w Inowrocławiu.

 

21

1945 ? przy al. Sienkiewicza 1 w Inowrocławiu pracę rozpoczęła pierwsza po wojnie przychodnia lekarska.

1958 ? w Waszyngtonie zmarł prof. Henryk Arctowski (ur. 1871) ? wybitny geofizyk, geograf, badacz polarny, ?ojciec? glacjologii polskiej. W latach 1881-1884 uczył się w gimnazjum inowrocławskim (jako Henrich Artzt).

 

22

1914 ? powstała oficjalnie pierwsza inowrocławska drużyna skautowa, znana później jako 1 DH im. księcia Józefa Poniatowskiego. Jej inicjatorem był ks. Ignacy Geppert, a pierwszym drużynowym ? pomocnik kupiecki Jan Kłoś.
Error: the communication with Picasa Web Albums didn’t go as expected. Here’s what Picasa Web Albums said:
404. That’s an error.

The requested URL /data/feed/api/user/106232612795666801638/album/luty2011?kind=photo was not found on this server. That’s all we know.

23

1919 ? z inicjatywy Janiny Czarlińskiej powstał w Inowrocławiu oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Pierwszym prezesem został drogista Czesław Lewandowski, a zastępcą ? Justyna Wichlińska.

1900 ? zmarł Teodor Daniel (ur. 1846), hotelarz niemiecki, właściciel hotelu ?Pod Lwem?.

 

24

1866 ? w Mogilnie urodził się Józef Dzioch, znany bławatnik inowrocławski, długoletni prezes Towarzystwa Młodych Przemysłowców i Towarzystwa Przemysłowo ? Rzemieślniczego. Zmarł w 1951 r.

1883 ? urodził się Józef Królak, drukarz i dziennikarz, w latach 1907 ? 1914 redaktor odpowiedzialny ?Dziennika Kujawskiego?. Założył Towarzystwo Abstynentów ?Wyzwolenie?. Zmarł w 1967 r.

1954 ? w Inowrocławiu powstał oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno ? Krajoznawczego.

2004 ? na gmachu drukarni POZKAL (Drukarni Kujawskiej) odsłonięto tablicę poświęconą Jazepowi Najdziukowi (Józefowi Aleksandrowiczowi), byłemu dyrektorowi drukarni, białoruskiemu działaczowi narodowemu, zasłużonemu dla kultury kujawskiej.

 

25

1837 ? w Rzadkwinie nad Jeziorem Pakoskim urodził się Józef Glanc, rzeźbiarz ludowy, autor kilkudziesięciu oryginalnych krucyfiksów, z których wiele znajduje się obecnie w kościołach kujawskich. Zmarł w 1930 r. w Poznaniu.

 

26

1931 ? kupiec Marian Lipczyński został burmistrzem Pakości.

 

27

1977 ? otwarty został Klub Międzynarodowej Prasy i Książki w Inowrocławiu.

 

28

1837 ? urodził się Józef Chociszewski, pisarz ludowy, publicysta, księgarz i wydawca, pierwszy redaktor ?Dziennika Kujawskiego?, wielokrotnie represjonowany przez władze niemieckie. Zmarł w 1914 r. w Gnieźnie.

 

29

1268 ? ?Bracia gwiazdowi?, którzy założyli w pobliżu wschodniej bramy miejskiej szpital Św. Ducha otrzymali od księcia Siemomysła trzy wsie: Marulewy, Dalkowo i Śrubsk.

 

Zostaw odpowiedź

 

  • O stronie

    Serwis KujawyZachodnie.pl to miejsce dla wszystkich, którzy kochają Kujawy i dla tych, którzy pojawili się tu przypadkiem. Piszemy o ludziach i wydarzeniach, które z jakiegoś powodu wpisały się w historię regionu lub mają znaczenie dla ludzi żyjących współcześnie. Zawsze staramy się, aby zamieszczane materiały były dawką pozytywnej energii do działania. Pisząc o rzeczach trudnych pokazujemy, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić.

    Statystyka: Wpisów: 127, Komentarzy: 8

  • Reklama

  • Losowy film

    Oops, something went wrong.
  • Facebook Like Box↑ Do góry