REKLAMA

Kujawy Zachodnie – ludzie i wydarzenia


Inowrocław – Kujawska Stolica Kultury

Data: 07 marca 2012 autor: Tomasz Sibora

?Inowrocław ? Kujawska Stolica Kultury? to drugi, z trzech planowanych artykułów programowych, jakie zamieszczamy na łamach serwisu kujawyzachodnie.pl. Trzeci ? ostatni artykuł będzie nosił tytuł ?Aglomeracja Kujawska? i będzie próbą odpowiedzi na pytanie, o co właściwie chodzi w pomyśle tworzenia wszelakich związków ludzi, gmin i powiatów. Ideą wszystkich trzech artykułów jest próba spojrzenia na miasto Inowrocław oraz pozostałe miasta i gminy, będące w jakikolwiek sposób związane kujawskością, jak na pewną całość. Jest to swojego rodzaju próba wytyczenia dalszych kierunków rozwoju w perspektywie kilku, może kilkudziesięciu lat.

Patrząc na dzisiejszą sytuację czysto teoretycznie, to wygląda ona następująco. Polityka samorządów nacechowana jest chwilowością, jest wynikiem koniunktury, czyli chwilowych możliwości pozyskania pieniędzy na realizację pożądanych inwestycji. Gminy wiejskie i miasta, i tak funkcjonuje to w całej Polsce, nie tylko na Kujawach, realizują dzisiaj większość inwestycji w oparciu zarządzane na poziomie województw regionalne programy operacyjne. Te z kolei są konsensusem wypracowanym w toku negocjacji między samorządowcami,  w jakimś sensie nawiązują również do strategii rozwoju województwa, powiatu czy danej gminy. Przy czym ?konsensus? to najczęściej wizja najsilniejszej grupy politycznej sprawującej aktualnie władzę. W praktyce samorządy realizują te inwestycje, na które mają szanse zdobyć środki, a nie te które byłyby najbardziej potrzebne. Priorytety zapisane w strategii, nawet jeśli jest ona profesjonalnie przygotowana, ulegają systematycznym przesunięciom. Gdybyśmy zapytali jakiegokolwiek prezydenta, burmistrza czy wójta w Polsce, o to jakie w ostatnich latach na jego terenie były realizowane inwestycje, a jakie chciałby aby były zrealizowane w pierwszej kolejności, odpowiedź zapewne byłby odwrotna do realnych potrzeb. Inna sprawa, że życia gospodarczego i społecznego nie da ująć jedynie w ramy samorządów, np. inwestycje gospodarcze, rozwój idei, kultury, sportu to przecież konkretni ludzie, którzy w mniejszym stopniu interesują się granicami gmin i powiatów, strategiami mniej lub bardziej ze sobą spójnymi, ale realnymi możliwościami realizacji własnych projektów i życiowych celów. Skuteczność planowania i wytyczania strategii oceniają poprzez pryzmat praktycznych zmian na lepsze, lub przynajmniej zapowiedzi takich zmian.

A co robić jeśli spodziewane zmiany nie przychodzą ? Jeśli tak jak na Kujawach zachodnich stopa bezrobocia od wielu lat wacha się w okolicach 20 %, stan infrastruktury drogowej jest najgorszy w województwie i kraju, podobnie poziom zarobków, a co za tym idzie poziom życia ustawia nas w nieciekawej perspektywie względem innych regionów kraju. Odpowiedzią na to pytanie może być właśnie próba napisania programu ? strategii rozwoju regionu na najbliższe 15 może 25 lat. I nie chodzi tu o program, czy strategię na poziomie danej gminy czy powiatu, ale kierunki rozwoju jakie z punktu widzenia mieszkańców powinny być zrealizowane, aby żyło się lepiej – nam wszystkim. Takie dokumenty powinny być szeroko konsultowane, analizowane przez różne grona ekspercie, korzystające z badań i analiz naukowych, ale też przez zwykłych obywateli mających zwyczajnie ciekawe spostrzeżenia i pomysły. Być może później samorządowcy i politycy zechcą takie postulaty choć w małym ułamku wcielić w życie, tworząc kolejne strategie, lub zwyczajnie wyborcy wybiorą w kolejnych wyborach takie władze różnego szczebla które te postulaty uznają za własne.

Poniżej, przykładowe, subiektywne, zestawienie najważniejszych kierunków programowych i konkretnych pomysłów, jakie w najbliższych latach powinny być zrealizowane dla pomyślnego rozwoju całego regionu:

 

Samorząd, biznes i aktywność obywatelska

Stosowanie przez władzę różnego szczebla zasady pomocniczości i nie wyręczanie ludzi zgromadzonych i działających w samorządzie, biznesie i organizacjach pozarządowych w realizowaniu ich zadań i ról.

Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez zwiększanie środków na konkursy ofert i obejmowanie coraz większych obszarów życia społecznego obsługą poprzez tzw. III sektor. Objęcie konkursami ofert głównie takich dziedzin życia jak sport amatorski, życie kulturalne, działalność prozdrowotna, pomoc społeczna, edukacja pozaszkolna i wychowanie.

Wspieranie rozwoju klasy średniej poprzez stwarzanie dogodnych warunków powstawania małych i średnich przedsiębiorstw, głównie poprzez tworzenie terenów inwestycyjnych, przyjazną politykę podatkową, wspólną poprzez samorządy i podmioty gospodarcze promocję regionu.

Umożliwienie mieszkańcom Kujaw dostępu do zakupów w sklepach sieciowych, które funkcjonują najczęściej w obiektach wielkopowierzchniowych, budowa w każdej gminie nowoczesnych targowisk: zadaszonych z dostępem do wody i elektryczności.

Wspieranie najuboższych mieszkańców poprzez wszelakiego rodzaju programy edukacyjne i szkoleniowe, budownictwo socjalne i programy rozwojowe dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

Bezpieczeństwo

Rozwój monitoringu w oparciu o sieć światłowodową, wspieranie działań straży miejskiej w celu wyeliminowania najdrobniejszych przestępstw takich jak: dewastowanie mienia komunalnego, rzucanie niedopałów i śmieci na ulicę, wyprowadzanie psów bez kagańców i niesprzątanie po nich, palenie śmieci w przydomowych kotłowniach itp.

 

 

Transport

Wspieranie budowy obwodnicy miasta Inowrocławia wraz z budową dróg dojazdowych. Wspieranie budowy dróg dwujezdniowych w ciągu dróg krajowych

Budowa parkingów.

Budowa dwóch ? trzech małych dworców przesiadkowych w Inowrocławiu dla wszystkich możliwych środków komunikacji: rowerów, taksówek, autobusów miejskiej komunikacji, autobusów podmiejskich, autobusów dalekobieżnych, kolei. Zagwarantowanie jednolitego systemu informacji, bezpieczeństwa i lokalizacji na trasach przelotowych. Dworce powinny składać się z kilku peronów, zadaszenia i zaplecza technicznego dla kierowców i pasażerów. W pozostałych miejscowościach budowa podobnych dworców lub wygodnych dla kierowców i pasażerów zatok i wiat przystankowych.

Budowa ścieżek i tras rowerowych łączących wszystkie ważniejsze miejscowości na Kujawach.

Budowa betonowego pasa startowego na lotnisku aeroklubu.

Budowa toru samochodowego, pętli na której można organizować wyścigi samochodów sportowych oraz uczyć się jeździć w trudnych warunkach.

 

Turystyka

Spojrzenie na turystykę jak na ważną gałąź rozwoju przedsiębiorczości. Opracowanie szczegółowej oferty imprez i infrastruktury z podziałem na poszczególne kierunki, takie jak turystyka uzdrowiskowa, sportowa, kulturalna, wodna, historyczna itp. Opracowanie i wdrożenie profesjonalnych planów reklamy i promocji, np. poprzez  ustawnie na trasach przelotowych dużych tablic informacyjnych, udostępnienie ofert turystycznych na stacjach benzynowych, skoordynowanie np. poprzez Lokalną Organizację Turystyczną promocji Kujaw Zachodnich jako całości, a nie poszczególnych gmin czy atrakcji.

 

Edukacja, kultura i wychowanie

Wspieranie placówek edukacji, kultury i wychowania, zarządzanych przez samorząd i państwo, poprzez sukcesywne remonty i inwestycje w wyposażenie. Promowanie i szkolenie najlepszych pedagogów i wychowawców.

Promowanie segregacji śmieci, dbałości o prządek na posesjach prywatnych i organizacja profesjonalnych służb sprzątających.

 

To tylko kilka przykładów działań które należy podjąć lub zintensyfikować wysiłki nad ich realizacją. Trudno jednoznacznie stwierdzić jaka władza ma je realizować, kto powinien ostatecznie trzymać ster tego długofalowego planowania i rozwoju. Są to zadania, które zdrowe społeczeństwo demokratyczne realizuje na kilku szczeblach, zarówno tym zorganizowanym ? głównie samorządowym, ale również biznesowym i ludzi zgromadzonych w różnego rodzaju stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych. Nie do przecenienia jest rola różnego rodzaju mediów, jak choćby serwisu www.kujawyzachodnie.pl gdzie te postulaty są publikowane i za sprawą Internetu zaczną niebawem żyć własnych tempem, inspirując wielu mieszkańców Kujaw do działań i dyskusji. Ważne by tak jak zapiano w tytule Inowrocław stał się rzeczywistą kujawską stolicą (wysokiej) kultury, nie tylko materialnej i artystycznej, ale również tej polegającej na umiejętności prowadzenia dyskusji i dialogu.

 

Zostaw odpowiedź

 

  • O stronie

    Serwis KujawyZachodnie.pl to miejsce dla wszystkich, którzy kochają Kujawy i dla tych, którzy pojawili się tu przypadkiem. Piszemy o ludziach i wydarzeniach, które z jakiegoś powodu wpisały się w historię regionu lub mają znaczenie dla ludzi żyjących współcześnie. Zawsze staramy się, aby zamieszczane materiały były dawką pozytywnej energii do działania. Pisząc o rzeczach trudnych pokazujemy, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić.

    Statystyka: Wpisów: 127, Komentarzy: 8

  • Reklama

  • Losowy film

    Oops, something went wrong.
  • Facebook Like Box↑ Do góry