REKLAMA

Kujawy Zachodnie – ludzie i wydarzenia


Aglomeracja Kujawska

Data: 15 marca 2012 autor: Tomasz Sibora

?Aglomeracja Kujawska? to trzeci, ostatni z artykułów programowych, zachęcających do działania ludzi interesujących się życiem lokalnej społeczności, planowaniem i generalnie rozwojem Kujaw Zachodnich, jaki zamieszczamy w naszym serwisie. Pierwszy – ?Miasta średnie? dotyczył sposobu postrzegania i prowadzenia naszej lokalnej polityki na zewnątrz. Drugi tekst ?Inowrocław ? Kujawska Stolica Kultury? to obraz miasta i jego mieszkańców, którzy powinni odważyć się zacząć planować rozwój w dłuższej perspektywie. Nie chodzi tu bynajmniej o rozwój samego miasta Inowrocławia, tylko o odwagę stworzenia wizji rozwoju całego regionu, zapisaną z punktu widzenia pojedynczego mieszkańca. Trzeci artykuł to próba ukazania sensu odnowienia, a może raczej budowy tożsamości ludzi mieszkających na Kujawach Zachodnich. Od razu chcę zaznaczyć, że wspólna ?Aglomeracja Kujawska? to w mojej wyobraźni przede wszystkim związek mentalny, ideowy, duchowy ludzi, a dopiero w drugiej kolejności wszelakiego rodzaju formalne związki np. gmin lub powiatów. Zresztą jak pokazuje praktyka najlepiej sojusze formalnych struktur sprawdzają się przy realizacji konkretnych zadań, np. przy budowie drogi lub ścieżki rowerowej przebiegającej, dajmy na to, przez trzy gminy, Gorzej wypada to przy zakładaniu trwałych struktur formalnych, które stanowią potem problem sam w sobie, bo trzeba takie twory utrzymywać, a efekty ich działalności bywają bardzo mgliste.

?Aglomeracja Kujawska?, to idea która powinna inspirować ludzi do wielu działań i stawać się przyczynkiem do spontanicznej współpracy, tworzenia wspólnego dobra, przez poszczególne osoby, organizacje i firmy bez większego zaangażowania formalnego.  Tak rozumiana idea aglomeracji powinna opierać się na trzech filarach.

 

Pierwszy filar to wspólny rynek pracy. To przede wszystkim świadomość, że kupując produkty i usługi u ?swoich? przedsiębiorców wspomagamy rozwój Kujaw. Dużo mają tu do zrobienia samorządy lokalne. Na przykład poprzez przygotowywanie ofert inwestycyjnych, uchwalanie sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości nowych i zmienianie starych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie wspólnych (gminnych i prywatnych) profesjonalnych kampanii reklamowych, pokazujących pozytywny klimat do inwestowania.

 

Drugi filar to komunikacja. Oparty głównie  na możliwości szybkiego przemieszczania się mieszkańców miast i wsi we wszystkich możliwych kierunkach i wszystkimi możliwymi środkami transportu. Można to zrealizować poprzez:

- budowę obwodnicy miasta Inowrocławia wraz z budową dróg dojazdowych, a w dalszej kolejności budowę dróg dwujezdniowych w ciągu dróg krajowych,

- budowę różnego rodzaju parkingów, w tym wielopoziomowych,

- budowę dwóch ? trzech małych dworców przesiadkowych w Inowrocławiu dla wszystkich możliwych środków komunikacji: rowerów, taksówek, autobusów miejskiej komunikacji, autobusów podmiejskich, autobusów dalekobieżnych, kolei. Zagwarantowanie jednolitego systemu informacji, bezpieczeństwa i lokalizacji na trasach przelotowych. Dworce powinny składać się z kilku peronów, zadaszenia i zaplecza technicznego dla kierowców i pasażerów. W pozostałych miejscowościach budowa podobnych dworców lub wygodnych dla kierowców i pasażerów zatok i wiat przystankowych.

- budowa ścieżek i tras rowerowych łączących wszystkie ważniejsze miejscowości na Kujawach,

- budowa betonowego pasa startowego na lotnisku aeroklubu,

- budowa toru samochodowego, pętli na której można organizować wyścigi samochodów sportowych oraz uczyć się jeździć w trudnych warunkach.

 

Trzeci filar to turystyka. Turystyka, która w kujawskim wydaniu powinna być odmieniona, głównie poprzez tworzenie nowych atrakcji, ale przede wszystkim poprzez spojrzenie na nią jak na jeden z filarów rozwoju gospodarczego. Można to osiągnąć m.in. poprzez opracowanie szczegółowej oferty imprez i infrastruktury z podziałem na poszczególne kierunki, takie jak turystyka uzdrowiskowa, sportowa, kulturalna, kulinarna, wodna, historyczna itp. Opracowanie i wdrożenie profesjonalnych planów reklamy i promocji, np. poprzez  ustawnie na trasach przelotowych dużych tablic informacyjnych, udostępnienie ofert turystycznych na stacjach benzynowych, skoordynowanie np. poprzez Lokalną Organizację Turystyczną promocji Kujaw Zachodnich jako całości, a nie poszczególnych gmin czy atrakcji. Oferta leczenia uzdrowiskowego, kujawskie jeziora, architektura romańska, liczne obiekty sportowe nie mają sobie równych Polsce. Również wyjątkowe są produkty kuchni kujawskiej, takie jak  produkty mleczarni ?Cuiavia?, gęsi z Kołudy, ryby z gospodarstwa rybackiego na Gople, warzywa rosnące na kujawskich czarnoziemach, które turyści z pewnością chętnie kupowaliby na zadbanych  i dobrze zorganizowanych targach w każdej większej miejscowości. Wyjątkowa jest też niewiara mieszkańców  Kujaw w wartość tych darów natury, i mała z tego powodu liczba działań związanych z organizacją zaplecza i reklamą. Czas, aby to zmienić! Czy w dzisiejszych czasach jest coś bardziej modnego niż zdrowy styl życia, czyli zdrowe odżywianie, uprawianie rekreacyjne sportów, leczenie i profilaktyka w oparciu o naturalne złoża soli, solanki, wód mineralnych i borowiny. My to wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, ale dlaczego inni o tym jeszcze nie wiedzą ?

 

Przedstawiona idea Aglomeracji Kujawskiej nie jest sprzeczna z pomysłem przystąpienia do metropolii na bazie Bydgoszczy i Torunia, ani tworzenia aglomeracji opartej na trójmieście BIT-city. Ale trzeba być realistą, elity Bydgoszczy i Torunia nie chcą nas w tym związku, wolą samodzielnie zdobywać i dzielić między siebie środki na rozwój, nie potrzebny jest im do tego ?tanga? trzeci zapasowy partner.

Powyżej przedstawione idee i propozycje działań nie wymagają struktury, przywództwa, pieniędzy na organizację, wymagają po prostu działania wszystkich ludzi, którzy mają przekonanie o celowości takiego działania. Wymagają z pewnością życzliwego spojrzenia przez lokalne media, które powinny relacjonować i wskazywać na wszelakiego rodzaju pozytywne w tym względzie działania. Choć mam świadomość, że pokazywanie ludzi i działań pozytywnych z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy jest nudne, nie wątpię, że spore grono mieszkańców Kujaw w tym i dziennikarze rozumieją, że idea budowy ?Aglomeracji Kujawskiej? jest tak naprawdę walką o naszą przyszłość i o miejsce jakie zajmiemy na polskiej mapie przemian XXI w. ?Aglomeracja Kujawska?, która może skupiać blisko 200 tys., mieszkańców jest w końcu szansą na zaspokajanie różnego rodzaju potrzeb w bliskim sąsiedztwie. Jest też alternatywą dla realnego zagrożenia, że miasta i wsie Kujaw Zachodnich staną się w krótkim czasie tanimi przedmieściami metropolii bydgosko-toruńskiej.

Zostaw odpowiedź

 

  • O stronie

    Serwis KujawyZachodnie.pl to miejsce dla wszystkich, którzy kochają Kujawy i dla tych, którzy pojawili się tu przypadkiem. Piszemy o ludziach i wydarzeniach, które z jakiegoś powodu wpisały się w historię regionu lub mają znaczenie dla ludzi żyjących współcześnie. Zawsze staramy się, aby zamieszczane materiały były dawką pozytywnej energii do działania. Pisząc o rzeczach trudnych pokazujemy, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić.

    Statystyka: Wpisów: 127, Komentarzy: 8

  • Reklama

  • Losowy film

    Oops, something went wrong.
  • Facebook Like Box↑ Do góry