REKLAMA

Kujawy Zachodnie – ludzie i wydarzenia


?Nasza rzeka Noteć?

Data: 30 września 2016 autor: Tomasz Sibora

?Nasza rzeka Noteć? to tytuł III edycji Festynu Ekologicznego, który odbył się 24 września 2016 r. w Mątwach nad Notecią.

Tym razem celem organizatorów było zwrócenie uwagi na stan rzeki, która przepływa w pobliżu kilku miast i miejscowości w regionie Kujaw Zachodnich. ?Nasza? oznacza tyle co ?bliska? i ?ważna? dla ludzi i firm korzystających z jej dobrodziejstwa. Rzeka Noteć  na odcinku od Kruszwicy do Pakości została skanalizowana w 1882 r. i od tej pory stała się ważnym elementem życia gospodarczego i rekreacyjnego . Do dzisiaj z jej zasobów wody korzystają takie firmy jak Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A., czy CIECH Soda Polska  S.A. Do Noteci trafiają wody z kilku rowów melioracyjnych i wody gruntowe z pobliskich pól. Jest ona wykorzystywana również do rekreacji: wędkarstwa, plażowania, kajakarstwa i żeglarstwa. Poprzez sieć śluz Noteć jest połączona z Wartą i Gopłem i stanowi część tzw. Wielkiej Pętli Wielkopolskiej.

Pomimo swojego ogromnego potencjału zarówno gospodarczego jak i turystycznego stan ekologiczny rzeki jest bardzo zły. Brakuje zarówno odpowiedniej infrastruktury turystycznej  jak i regularnych badań i kontroli stanu czystości wody i tego, co generalnie dzieje się nad jej brzegami.

Aby rzeka Noteć i jej otoczenie spełniała oczekiwania osób z niej korzystających i współczesne standardy, co do jakości wody jak i otaczającej infrastruktury istnieje potrzeba podjęcia wielotorowych działań mających na celu zmianę istniejącego stanu rzeczy.

Oto kilka przykładów potrzebnych pozytywnych zmian.

 

Przemysł

Największe oczekiwania dotyczą rewitalizacji punktów poboru wody i  ich późniejszego zrzutu. Obecnie istniejące pompownie i punkty zrzutu są w złym stanie. Widoczne spękania, i uszkodzenia konstrukcji betonowych wskazują na pilna potrzebę budowy nowych obiektów lub przebudowy starych. Można w tym wypadku połączyć funkcję przemysłowe z rekreacyjnymi. Taki plan ma Inowrocławska Kopalnia Soli S.A., która planuje budowę nowej pompowni połączonej z nabrzeżem kajakowym. W podobny sposób można połączyć punkt zrzutu wody wykorzystywanej do chłodzenia w procesie wytwarzania sody z pomostem widokowym, wędkarskim lub kajakowym.

 

Mosty i kładki

Na odcinku od Kruszwicy do Pakości jest kilkanaście mostów i kładek. Są to zarówno mosty drogowe, kolejowe jak i kładki dla pieszych. Mają one różną konstrukcję: betonową, stalową i drewnianą. Wszystkie one oprócz funkcji praktycznych stanowią też ciekawą atrakcję turystyczną ? architektoniczną. Niektóre z nich wymagają pilnej konserwacji i napraw. Potrzebne są też nowe obiekty ? szczególnie dotyczy to kładek dla pieszych i rowerzystów. Bez nich funkcjonowanie ścieżek i tras rowerowych oraz punktów obsługi turystycznej jest bardzo ograniczone. Wspaniałą szansą dla połączenia funkcji drogowych i turystycznych byłoby w przyszłości zbudowanie dwóch punktów obsługi podróżnych po obu stronach nowej drogi ekspresowej w okolicach nowego mostu przez Noteć. (Obwodnica Inowrocławia). W przyszłości duży parking, toaleta, teren zielony – odpoczynku dla podróżnych mógłby też zostać uzupełniony o punkt widokowy, tablice z informacją turystyczną oraz miejsce piknikowe i miejsce tzw. ślipu dla łodzi i kajaków.

 

Badania wody i kontrole

Poprawa stanu wody w Noteci wymaga regularnego jej badania i podawania do publicznej wiadomości stanu stężenia jonów chlorkowych oraz azotowych. Głównymi czynnikami zanieczyszczającymi dzisiejszą Noteć są wciąż nielegalne okresowe i stałe zrzuty gnojowicy i wody wykorzystywanej w gospodarstwach domowych.  Duży wpływ mają też nieszczelności instalacji przemysłowych oraz nadmierne nawożenie pól uprawnych ? powyżej dopuszczalnych prawem wskaźników.

 

Dziedzictwo kulturowe

Życie nad Notecią w różnych okresach historycznych było niezwykle bogate. Praktycznie w każdym miejscu wzdłuż biegu rzeki natrafić można na ciekawe miejsca z punktu widzenia turystycznego. Są one jednak niedostateczne wyeksponowane, opisane (tablice, foldery, Internet) i wypromowane. Kluczowym problem jest brak odpowiedniej infrastruktury. Nie musi być ona od razu i nie musi być ta najdroższa. Często niewielkie działania mogą przynieść pożądany efekt. Pomosty dla wędkarzy i kajakarzy, wyprofilowane miejsca do slipowania, pomosty do cumowania większych łodzi oraz wytyczenie tras rowerowych ( spacerowych i biegowych zarazem) byłoby niezwykle pożądanym kierunkiem zmian.

 

Dziedzictwo przyrodnicze

Noteć sama w sobie jest niezwykle atrakcyjna. Liczne gatunki flory i fauny zachęcają przyrodników do jej odkrywania i poznawania. Elementem ważnym na samym początku planów rewitalizacji tego odcinka Noteci powinno być umiejętne połączenie funkcji przemysłowych, rolniczych i turystycznych z umiejętną ochroną tego co najważniejsze ? samej przyrody. Regulowanie brzegów, bagrowanie, profilowanie, budowa ścieżek i przystanków ? to wszystko jest potrzebne. Ale jednocześnie są potrzebne nowe nasadzenia drzew i krzewów, kontrole czystości wody i egzekwowanie prawa wobec osób zanieczyszczających rzekę, a nad to umiejętna edukacja i nagłaśnianie wszystkich nieprawidłowości występujących nad Notecią.

 

Sport i rekreacja ? infrastruktura turystyczna

Nad Notecią można uprawiać wiele sportów i form rekreacji. Przed wszystkim są do tego wykorzystywane kajaki, łodzie wiosłowe, łodzie żaglowe, motorówki (ale najlepiej te z silnikami na prąd). Rekreacja to przede wszystkim: wędkarstwo, plażowanie, rowery, nordic walking, spacery, sporty plażowe i wiele innych form aktywności jakie tylko przyjdą go głowy mieszkańcom regionu i turystom.

 

Organizatorzy festynu wierzą, że powyższe rzeczy są realne i możliwe do osiągnięcia. W skutek prowadzonych działań informacyjnych i popularyzatorskich coraz więcej osób prywatnych i przedstawicieli różnych instytucji ma okazję poznawać rzekę od strony wody, ma okazję poczuć jej czar i piękno,  i przez to stawać się sojusznikami w słusznej sprawie. Zmiany te będą trwały długo, ważne jest jednak by rozpocząć tę drogę jak najszybciej i aby poruszać się we właściwym kierunku. Tylko w taki sposób, traktując rzekę Noteć jako wspólne dobro, możliwe jest dokonanie pozytywnej zmiany. Organizatorzy festynu zapraszają do współpracy !

 

Dla kronikarskiego porządku warto przypomnieć podstawowe informacje o festynie:

nazwa:

?Nasza rzeka Noteć? III Festyn Ekologiczny w Mątwach nad Notecią

data i godz.:

24 września 2016 r.

godz. 10.00 ? 14.00

miejsce:

Przystań Kajakowo-Żeglarska ZHR

Inowrocław ? Mątwy, ul. Poznańska 384

organizatorzy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Zarząd Osiedla Mątwy

współpraca:

Klub Łuczniczy „Munin”

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw „ActivXtreme”

Klub Turystyki Rowerowej „Kujawiak”

 

 

 

 

Zostaw odpowiedź

 

  • O stronie

    Serwis KujawyZachodnie.pl to miejsce dla wszystkich, którzy kochają Kujawy i dla tych, którzy pojawili się tu przypadkiem. Piszemy o ludziach i wydarzeniach, które z jakiegoś powodu wpisały się w historię regionu lub mają znaczenie dla ludzi żyjących współcześnie. Zawsze staramy się, aby zamieszczane materiały były dawką pozytywnej energii do działania. Pisząc o rzeczach trudnych pokazujemy, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić.

    Statystyka: Wpisów: 127, Komentarzy: 8

  • Reklama

  • Losowy film

    Oops, something went wrong.
  • Facebook Like Box↑ Do góry